Brandstationen

I början av 1900-talet växte Heden som by bland annat genom att transportmöjligheterna ökade. Heden var tidig med att skaffa sig gemensamt vatten genom bildandet av en vattenledningsförening 1897 (som fortfarande fungerar och förser byn med vatten). Heden drog även tidigt fram elektricitet för gårdarna i byn. I samband med en brand på en av gårdarna upptäckte man att brandkåren från Leksand tog för lång tid ut till Heden. Vid en bystämma 1927-28 bestämde man att skapa en egen brandkår och bygga en brandstation för att skapa en beredskap för att hantera eventuella bränder som kunde uppstå. Under de kommande åren samlade man genom ideellt arbete bl a fester, teaterföreställningar och tillverkning av olika hantverk, ihop pengar för att kunna bygga en brandstation och för att kunna skaffa verktyg och en brandspruta. Arbetet slutfördes 1931. Till den införskaffades en handpumpad brandspruta. Senare anskaffades en motorspruta. Brandkåren bestod av ca 10 män med Jönses Klas som brandchef. Enligt historien så ryckte Hedens brandkår ut en enda gång. Under 1950-talet lades brandkåren ned och utrustningen såldes eller auktionerades bort. En stor del av utrustningen såldes till ett av Tällbergs pensionat.

Brandstationen har under senare använts som förvaring för dansbanegolvet och byns vedsågningsutrustning. Brandstationen renoverades 2005 och används idag som lokal av olika slag bland annat Loppis och kräftskivor. Största delen av utrustningen som använts av den frivilliga brandkåren är idag försvunnen, men delar finns kvar i brandstationen. Brandstationen ligger längs bygatan mitt emellan bystugan och badet, strategiskt placerat för olika gemensamma aktiviteter i byn.

 

Brandstationen i Heden