Bystyrelse

Bystyrelsen träffas tredje måndagen i varje månad (utom juli och dec) kl. 19:30 i bystugan. Du är hjärtligt välkommen dit om du har någon fråga eller vill följa vårt arbete.

 Under de senaste åren har Hedens by arbetat intensivt med att utveckla demokratin och att anpassa byns organisation till dagens samhälle. Går man ett antal år tillbaka så var de flesta som bodde i byn verksamma i byn och ägde skog och mark i densamma. Idag så är de flesta inte jordägare och mycket få har sin utkomst kopplad till byn. Det är också allt svårare att engagera folk i ideellt arbete. För att samla byns olika verksamheter och för att få en kontinuitet bland de olika föreningarna så startade byn ett arbete för att samla alla byns verksamheter till en förening. Detta har lett till att stadgarna för Hedens Byamän utvecklats till nya stadgar för Hedens Byalag. Bystyrelsen fortsätter sitt arbete som tidigare och blir också styrelse för Hedens Byalag.

Bystyrelsen består av 7 medlemmar. Ordförande väljs på två år vid ordinarie bystämma. Övriga medlemmar är följande: 4 medlemmar väljs av bystämman på ett år. 1 medlem utses av och representerar Hedens Jordägarförening. 1 medlem utses av och representerar Hedens Vattenledningsförening.

Alla boende i byn är välkomna att engagera sig i styrelsen, speciellt ni som är nyinflyttade.

På detta sätt har vi skapat ett forum som snabbt och med kontinuitet kan hantera alla frågor. Om det uppstår större frågor så kallar respektive förening till extra möte eller till ett extra bymöte.  Starten har varit positiv men formen behöver utvecklas för att uppnå de uppsatta målen.

Se byns nya stadgar  >> Stadgar för Hedens byalag augusti 2017.

Protokoll från årsmötet 2024 kan läsas här.

 

Protokoll från årsmötet 2023 kan läsas här.

Protokoll från årsmötet 2022 kan läsas här. 

Protokoll från årsmötet 2021 kan läsas här.

Protokoll från årsmötet 2020 kan läsas här. 

Protokoll från extra årsmötet 2019 kan läsas här.

Protokoll från årsmötet 2019 kan läses här.

Protokoll från årsmötet 2018 kan läsas här.