Välkommen till Hedens bys nya hemsida

Tillsammans kan vi göra sidan fantastisk, vill ni bidra med idéer och några utvalda bra foton! mejla: mats.nobelius@gmail.com

Byn Heden ligger 3 km sydväst om Leksands tätort och har ca 90 hushåll.

Hedens bygränser

Klicka på bilden för större bild!

Historik

Hedens historia är något oklar. I de äldsta skattelängderna 1539 och 1541 redovisas en Erik Persson i Heden. Byn saknas därefter, men återkommer 1571. Det verkar som personerna i Heden dessemellan redovisats under den nu försvunna byn Spaxboda. En del år redovisas också personer under byn Dammen, som numera uppgått i Heden.

1668 finns här 5 hushåll, och på Holstenssons karta från samma år anges byn under namnet Brömsheden med 5 gårdstecken. Jaktplanskartan från 1697 har hela 15 gårdsmarkeringar i Heden. Byn har även gått under namnet Mackheden.

1766 upptar mantalslängden 21 hushåll i Heden, och 1816 är antalet hushåll uppe i 32. Enligt storskifteskartan fanns 35 gårdar i Heden. Karl Erik Forslund nämner att byn hade 12 mindre skvaltkvarnar. På 1860-talet uppfördes Gärds kvarn vid Järsdammens utlopp som andelskvarn av bönderna i byn. Den var i bruk större delen av 1900-talet. Här fanns tidigare en hammarsmedja driven av två smeder från Aspeboda. 1883 fick byn eget mejeri, ett av de äldsta i Leksandsbygden.

Hedens skola – vår nuvarande bystuga

Nyheter från Hedens By – från Facebook

3 månader sedan

Hedens byalag
Kallelse till årsmöten i Hedens Vattenledningsförening och Hedens byalag söndagen 24 mars kl.14:00. Plats Hedens bystuga.På årsmötena kommer, förutom de sedvanliga ärendena, vägfrågan att tas upp och där ett förslag om att försöka använda Vattenledningsföreningen som grund till en motpart till kommunen i fråga om vägunderhåll och därigenom slippa Lantmäteriförrättning med de kostnader det medför, att diskuteras.Även senaste nytt angående kommunalt VA diskuteras.Välkomna!Styrelsen i Hedens byalag Läs merSe mindre
Se mer på Facebook

4 år sedan

Hedens byalag
Nu sitter byns nya hjärtstartare på plats i bystugan. Instruktionsfilm finns här youtu.be/8RAV_GKXDdM. Rösten på filmen är identisk med de instruktioner som hjärtstartaren ger när man öppnar på locket./Styrelsen i Hedens Byalag Läs merSe mindre
Se mer på Facebook