Välkommen till Hedens bys nya hemsida

Tillsammans kan vi göra sidan fantastisk, vill ni bidra med idéer och några utvalda bra foton! mejla: mats.nobelius@gmail.com

Byn Heden ligger 3 km sydväst om Leksands tätort och har ca 90 hushåll.

Hedens bygränser

Klicka på bilden för större bild!

Historik

Hedens historia är något oklar. I de äldsta skattelängderna 1539 och 1541 redovisas en Erik Persson i Heden. Byn saknas därefter, men återkommer 1571. Det verkar som personerna i Heden dessemellan redovisats under den nu försvunna byn Spaxboda. En del år redovisas också personer under byn Dammen, som numera uppgått i Heden.

1668 finns här 5 hushåll, och på Holstenssons karta från samma år anges byn under namnet Brömsheden med 5 gårdstecken. Jaktplanskartan från 1697 har hela 15 gårdsmarkeringar i Heden. Byn har även gått under namnet Mackheden.

1766 upptar mantalslängden 21 hushåll i Heden, och 1816 är antalet hushåll uppe i 32. Enligt storskifteskartan fanns 35 gårdar i Heden. Karl Erik Forslund nämner att byn hade 12 mindre skvaltkvarnar. På 1860-talet uppfördes Gärds kvarn vid Järsdammens utlopp som andelskvarn av bönderna i byn. Den var i bruk större delen av 1900-talet. Här fanns tidigare en hammarsmedja driven av två smeder från Aspeboda. 1883 fick byn eget mejeri, ett av de äldsta i Leksandsbygden.

Hedens skola – vår nuvarande bystuga

Nyheter från Hedens By – från Facebook

4 veckor sedan

Hedens byalag
Snart är det midsommar och veckan därpå reses majstången i Heden. Även i år planeras lotteri och till detta behövs priser. Har du eller ditt företag något pris att skänka?I år eftersökes även någon som kan hjälpa till med lotteriet då ordinarie lotteriansvarig ska opereras kring midsommar.Är du intresserad av att hjälpa till eller har priser, kontakta Ingrid Abrahamsson 0704772097.Hälsningar Styrelsen i Hedens Byalag Läs merSe mindre
Se mer på Facebook

4 månader sedan

Hedens byalag
Kallelse till årsmöten i Hedens Vattenledningsförening och Hedens byalag söndagen 24 mars kl.14:00. Plats Hedens bystuga.På årsmötena kommer, förutom de sedvanliga ärendena, vägfrågan att tas upp och där ett förslag om att försöka använda Vattenledningsföreningen som grund till en motpart till kommunen i fråga om vägunderhåll och därigenom slippa Lantmäteriförrättning med de kostnader det medför, att diskuteras.Även senaste nytt angående kommunalt VA diskuteras.Välkomna!Styrelsen i Hedens byalag Läs merSe mindre
Se mer på Facebook

5 år sedan

Hedens byalag
Nu sitter byns nya hjärtstartare på plats i bystugan. Instruktionsfilm finns här youtu.be/8RAV_GKXDdM. Rösten på filmen är identisk med de instruktioner som hjärtstartaren ger när man öppnar på locket./Styrelsen i Hedens Byalag Läs merSe mindre
Se mer på Facebook