Jordägarföreningen

Hedens Jordägarförening bildades våren 2001 och syftar till att tillvarata jordägarnas intressen. Jordägarföreningen utser en medlem i Hedens bystyrelse som bevakar dessa frågor.

Styrelse

Ordförande:   

  • Bo Trudevall
  • Björn Östlund
  • Kristina Lindbom
  • Mikael Axelsson
  • Anders Timblad

 

Årsmöte för jordägarföreningen 8 april 2018 kl. 17.00 Se kallelse här