Aktuell information

Välkommen!

På denna sida lägger vi upp aktuell information som är av intresse för dig som fastighetsägare.

 

 

Hedens anslagstavla- byns nya Facebookgrupp

Hedens Byalag har startat en ny Facebook grupp (Hedens anslagstavla) där tanken är att byborna ska kunna få och ge information om vad som händer i byn. 

 

 

Nyinflyttad?

Är du på väg att köpa en fastighet eller redan köpt en i vår by, har du säkert många funderingar och frågor. Vi uppdaterar därför denna sida med information som inte står på de övriga sidorna som kan vara av intresse för dig.

Fiber – Hedens livsnerv

Historik

2016 förde vi samtal med Styrsjöbo om att gå ihop och försöka få upp intresset att gräva ner fiber. Ip Only försökte komma in på marknaden och erbjöd ett bra pris för inkoppling, men de krävde c:a 50 % intresse av alla fastigheter. Även vår lokala leverantör Dalaenergi började intressera sig och kom med ett liknande pris. Vi tyckte att ju fler vi var desto bättre förhandlingsläge skulle vi få, därför kontaktade vi tre byar till, ända bort till Sundsnäs. De var intresserade och en grupp förhandlare bildades. Vi fick bra avtal av båda parter, men Dalaenergi var lite bättre, bla 500 kr rabatt på ord pris 19895 kr samt även 50 000 kr till var och en av våra sex byar, om vi fick 45 % anslutningsgrad. Vi lyckades uppfylla detta och fiber började grävas ner på våren 2016, i dec 2016 kopplades till sist bystugan in kostnadsfritt.

Nuläge

Fastigheter som inte köpte inkoppling direkt kan givetvis göra detta i efterhand. Då gäller detta: https://dalaenergi.se/fibernat/#priser-och-villkor-fibernat .

 

Halkbekämpning

I byggnaden bredvid bystugan finns grövre bergskross att sanda uppfarten med, ta med en spann och fyll!

Kommunalt VA

Kommunen presenterade på senaste kommunfulmäktige den 20 jan 2017 att VA planen för kommunen håller på att tas fram. Enligt den planerar kommunen att ansluta Hedensby till VA nätet år 2021. Kostnaden för detta är väl inte helt spikat, men någonstans mellan 150 000 – 200 000 kr landar det sannolikt på. Mer om detta när vi fått klara besked!