Vattenledningsföreningen

 

Heden har förmånen att ha eget vatten och en egen Vattenledningsförening. Vattnet distribueras genom ett eget nät. Vattenledningsföreningen är över 100 år gammal. Årsavgiften fastställs varje år vid årsmötet.

 

Vi underhåller nätet varje kvartal en 15:e mars, juni, september och december kl 18:00-18:30. Då kan det finnas risk för svart vatten under kvällen.

 

Viktigt om Fluor

 

Heden har en egen vattenledningsförening, med en egen djupgrävd brunn.
Hedens vattenledningsförening har en egen pumpstation med en filteranläggning för bland annat radon, mangan och järn.
Heden har ett mycket bra vatten, men fluorid-halten i vattnet är något hög. Gränsvärdet är 1,5 mg/l och vårt vatten ligger på ca 1,5-1,7 mg/l.

 

Effekterna beskrivs i Vägledning till Livsmedelsverket föreskrifter om dricksvatten enligt följande:

 

Måttliga halter av fluorid under gränsvärdet har normalt en positiv effekt på tandstatus. Skillnaden i halt när fluorid övergår från att ha en positivt till att ha en negativ effekt är liten. Halter över gränsvärdet innebär ökad risk för tandemaljfläckar (fluoros). 


 

Detta innebär i praktiken att framförallt små barn kan få vita fläckar på tänderna.

 

I övrigt så har den högre fluorhalten framförallt den effekten att vi bybor har färre hål i tänderna.

 

Underhåll av vattenledningsnätet

 

Som de flesta i byn har märkt så har vi ibland problem med att vattnet blir svart. Det beror troligen på att mangan som finns i vattenledningsnätet fälls ut i vattnet. Vi har sedan något år installerat filter som skall minska att vi får ytterligare mangan i nätet.

 

Problemet uppstår vanligen vid stora vattenuttag t ex inför helger, vid första spolningen av ishockeyplan eller andra stora uttag. Manganet i sig är inte hälsofarligt, men det svarta vattnet är otrevligt och kan ställa till problem vid tvätt och liknande.
För att komma till rätta med detta kommer vi att fyra gånger om året spola ur systemet för att på så sätt få bort eventuella utfällningar. Det sker den 15:e mars, 15:e juni, 15:e september, och 15:e december. Spolningen sker mellan 18:00 – 18:30.
Under den tiden bör ni inte tvätta eller annat som eventuellt kan påverkas av svart vatten. Det är också bra om vi låter bli att tappa stora mängder under kvällen. Vi gör detta för att försöka komma till rätta med problemet.

 

Har du några frågor så kontakta Kent Fisk 070-212 11 22 eller Björn Östlund 0247-21363
Hedens Vattenledningsförening

 

 Länk till stadgar, protokoll och aktuella prover.  

 Vattenprov A 2024-03-05

 Vattenprov B 2024-03-05

 

Vattenprov A 2023-02-14

Vattenprov B 2023-02-14

 

Vattenprov A 2022-03-08

Vattenprov B 2022-03-08

 

Vattenprov A 2021-07-01

Vattenprov B 2021-07-01

 

Vattenprov A 2018-01-11

Vattenprov B 2018-01-11

Årsmötesprotokoll 2024

Årsmötesprotokoll 2023

Årsmötesprotokoll 2022

Årsmötesprotokoll 2021

Årsmötesprotokoll 2020

Årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokoll 2018