Hedenboken

Välkommen att beställa boken om vår by!
Du kan beställa den här på hemsidan eller ringa till Björn Östlund 0247-21363 eller Brita Östberg Letell 0247-21172

Boken kostar 340:- inkl. porto.
Vi sänder den per post med bifogad information om hur du skall betala den till vårt bankgiro.

Kerstin, Brita, Bosse och Hedens byalag